Longitudinální sledování bio-psycho-sociálně-spirituálních determinant a jejich souvislosti s online závislostním chováním u adolescentů

Personality Characteristics Laboratory > Longitudinální sledování bio-psycho-sociálně-spirituálních determinant a jejich souvislosti s online závislostním chováním u adolescentů
[featured_image]
  • Version
  • Download 199
  • File Size 1.87 MB
  • File Count 1
  • Create Date October 17, 2022
  • Last Updated October 18, 2022

Longitudinální sledování bio-psycho-sociálně-spirituálních determinant a jejich souvislosti s online závislostním chováním u adolescentů

Adolescence je vývojovým obdobím, které zásadně ovlivňuje utváření identity jedinců a tím i jejich následující životní etapy. Dospívající v tomto významném životním období v posledních dvou letech ovlivňují okolnosti pandemie Covid-19. Právě probíhající longitudinální studie má za cíl zmapovat, jaký měla a stále má dopad u těchto jedinců na online závislosti (na internetu, na digitálních hrách a na sociálních sítích), na škodlivé chování jako je šikana a kyberšikan, na výskyt sebepoškozování, somatických potíží, deprese, ale i na možné protektivní faktory, díky kterým se mohou jedinci s rizikovými okolnostmi efektivněji vypořádávat. Longitudinální pozorování v průběhu 3 roků má zachytit aktuální podobu vývoje českých adolescentů a možné dlouhodobé dopady pandemie Covid-19. Zachycení a pochopení aktuálních vývojových procesů může přispět k efektivnímu cílení všech stupňů prevence.

Attached Files

FileAction
PPRCH_Komrska.pdfDownload