Research

Title
   Garant               
Team                   
   State          

Rizikové užívání internetové pornografie v souvislosti s vybranými osobnostními charakteristikami

Jaroslava Suchá

Táňa Reháková
Helena Pipová
Štěpán Komrska

   ongoing
   probíhající

Title
   Garant               
Team                   
   State          

Osobnostní charakteristiky a zkušenost s internetovým obsahem zaměřeným na nezdravé stravovací návyky a poruchy příjmu potravy u české adolescentní a mladé dospělé populace

Tereza Merhoutová

Jaroslava Suchá
Helena Pipová

   ongoing
   probíhající

Qualitative analysis of surf therapy programs for the military Tereza Podávková Martin Dolejš    ongoing
   probíhající

Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí Eva Aigelová Jaroslava Suchá
Miroslav Charvát
Helena Pipová
Martin Dolejš
   ongoing
   probíhající

Das Spielen von digitalen Spielen und der Zusammenhang mit Selbstkonzept und Aggressivität bei jungen Erwachsenen.
Hraní digitálních her a jeho souvislost se sebepojetím a agresivitou. Srovnání mladých dospělých v Německu a v České republice.
Digital gaming and its connection with depression, aggression, impulsivity, and self-concept. A comparison study of adolescents and young adults in Germany and the Czech Republic.

   Štěpánka Ptáčková

Martin Dolejš

   ongoing
   probíhající

SYSTEM OF VALUES OF GENERATION BABY BOOMERS, X, Y, Z UNDER THE INFLUENCE OF INTERNET
HODNOTOVÝ SYSTÉM GENERÁCIÍ BABY BOOMERS, X, Y, Z POD VPLYVOM INTERNETU

   Barbora Považanová

Gabriel Kňažek
Martin Dolejš
Panajotis Cakirpaloglu

   ongoing
   probíhající

Bio-psycho-social-spiritual determinants and their relationship with risky online behaviour in adolescents during the Covid-19 pandemic
Bio-psycho-sociálně-spirituální determinanty a jejich souvislost s online závislostním chováním u adolescentů v době pandemie Covid-19

   Štěpán Komrska

Martin Dolejš
Jaroslava Suchá
Barbora Hoňková
Tereza Cahel
Vojtěch Pauš
Kateřina Klímová

   ongoing
   probíhající

Body self-concept, weight stigma and attitudes towards obesity in Czech adult women
Tělesné sebepojetí, váhové stigma a postoje k obezitě u českých dospělých žen
   Anna Poláková Martin Dolejš
Helena Pipová
   ongoing
   probíhající

Gaming and the continuum of virtuality
Hraní digitálních her a kontinuum virtuality
   Anna Urešová Jan Šmahaj
Jaroslava Suchá
   ongoing
   probíhající

Playing Digital Games
Hraní digitálních her
   Jaroslava Suchá Martin Dolejš
Helena Pipová
Štěpán Komrska
   ongoing
   probíhající

System of values of contemporary czech and slovak adolescents under the influence of internet
Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu
   Barbora Považanová Martin Dolejš
Gabriel Kňažek
Katarína Banárová
Jaroslava Suchá
   ongoing
   probíhající

Let’s Play – Verification of The Potential of The Video Education Program
Let’s Play – Overenie potenciálu edukačného programu s videami
   Gabriel Kňažek Martin Dolejš
Michal Čerešník
Katarína Banárová
Barbora Považanová
Jaroslava Suchá
   ongoing
   probíhající

Food consumption in connection with psychological phenomenons in czech adolescents
Stravování v souvislosti s psychologickými fenomény u českých adolescentů
   Helena Pipová Martin Dolejš
Jaroslava Suchá
Miroslav Charvát
Panajotis Cakirpaloglu
Barbora Hoňková
Markéta Kostková
   ongoing
   probíhající

Aggressiveness of students moving from elementary school to secondary school
Agresivita u studentů přecházejících ze základní na střední školu
   Štěpán Komrska Jaroslava Suchá
Martin Dolejš
Helena Pipová
   ongoing
   probíhající

The pillars of life. Prosociality and self-regulation in context of risk behavior in adolescence
Piliere života. Prosociánosť a seberegulácia v kontexte rizikového spravania v dospievaní
   Katarína Banárová Michal Čerešník
Martin Dolejš
Barbora Považanová
Gabriel Kňažek
Jaroslava Suchá
   ongoing
   probíhající