Osobnostní charakteristiky a zkušenost s internetovým obsahem zaměřeným na nezdravé stravovací návyky a poruchy příjmu potravy u české adolescentní a mladé dospělé populace

Personality Characteristics Laboratory > Osobnostní charakteristiky a zkušenost s internetovým obsahem zaměřeným na nezdravé stravovací návyky a poruchy příjmu potravy u české adolescentní a mladé dospělé populace

Realizátoři studie: Bc. Tereza Merhoutová, Mgr. Jaroslava Suchá, PhD., Mgr. Helena Pipová PhD.

Téma poruch příjmu potravy je velmi aktuální, a to především ve věkové kategorii dospívajících. Tato věková skupina také tráví velkou část svého času na internetu. Z přechozích výzkumů víme, že na internetu se vyskytuje relativně velké množství obsahu zaměřeného na nezdravé stravovací návyky. Ať už jde o nezdravé hubnutí nebo naopak nezdravé nabírání svalů. Sledování tohoto obsahu bývá spojováno s rozvinutím poruch příjmu potravy a dalších psychických potíží.

I vy se můžete zapojit do výzkumu vyplněním našeho dotazníku: https://forms.gle/GLe5Gr1Ni8oKzwuT6. Vaše zkušenosti a názory jsou pro nás velice důležité. Vaše odpovědi zůstanou anonymní a pomohou nám lépe pochopit tento důležitý problém.


CÍLE

Zatím nebyl v České republice realizován výzkum, který by zjišťoval, jaká část dospívajících a mladých dospělých tyto informace na internetu sleduje. Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k podrobnějším a přesnějším závěrům ohledně aktuálního stavu.

Hlavním přínosem výzkumu budou důležité a užitečné informace o pobytu dospívajících a mladých dospělých na internetu. Výsledky budou moci sloužit jako kvalitní data vedoucí například k zefektivnění prevence či práce s rizikovou skupinou dospívajících.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou tohoto výzkumu je česká populace ve věku 11 až 35 let. Sběr dat od adolescentů bude realizován na školách v různých krajích ČR. Sběr dat od lidí starších 18 let bude probíhat v online podobě šířením našeho dotazníku zejména prostřednictvím sociálních sítích. Do studie bude celkem zapojeno přibližně 1200 žáků základních, středních škol, gymnázií a 900 mladých dospělých.

ETIKA

Veškerá výzkumná činnost bude realizována dle etických pravidel Českomoravské psychologické společnosti ČMPS a v souladu s Helsinskou deklarací. Výzkum je po celou dobu anonymní a dobrovolný. Z výzkumu je možné do doby odeslání dotazníku kdykoli odstoupit, po odeslání dotazníku nebude již možné spárovat data s danou osobou.

REALIZÁTOŘI

Výzkumný projekt je realizován Bc. Terezou Merhoutovou pod odborným vedením Mgr. Jaroslavy Suché Ph.D. na Katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Pokud byste měl/a jakékoliv další dotazy, obraťte se prosím na hlavní realizátorku studie Bc. Terezu Merhoutovou (tereza.merhoutova01@upol.cz).

METODY

Pro zmapování vytyčené problematiky bude dotazníková baterie složena z následujících metod:

1) Sociokulturní postoje ke vzhledu – SATAQ-4R (Schaefer, Harriger, Heinberg, Soderberg, & Thompson, 2017)

2) Dotazník mapující zkušenosti s internetovým obsahem zaměřeným na nezdravé stravovací návyky

3) Dotazník pro vyšetření poruch příjmu potravy – EDE-Q (Fairburn et al., 2014)

4) Dotazník osamělosti – UCLA (Russell, 1996)

5) Škála deprese, úzkosti a stresu – DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995; Pipová, Suchá, & Babilonová, 2021)

6) Self-efficacy (vlastní účinnost) – GSE (Schwartzer, Jerusalem, 1995; Hodačová, Mareš, 2020)

7) Internalizace váhového stigmatu – WBIS-M (Durso & Latner, 2008)

8) Inventář příznaků patologie příjmu potravy – EPSI (Forbush, 2013)

ZDROJE POMOCI

Pokud myslíte, že by se Vám, Vašemu dítěti nebo někomu z vašeho okolí hodila odborná pomoc nebo máte další dotazy k tématu poruch příjmu potravy, je možné se obrátit na některou z následujících organizací:

Anabell
Organizace specializující se na poruchy příjmu potravy a témata s nimi spojená.
Anonymní linka: 774 467 293
Webové stránky: http://www.anabell.cz

Modrá Linka
Krizová intervence a internetové poradenství. Možnost spojit se přes kontakty uvedené na těchto stránkách: https://www.modralinka.cz/

Linka bezpečí
Krizová intervence a internetové poradenství.
Anonymní linka: 116 111
Chat: chat.linkabezpeci.cz
Další informace: https://www.linkabezpeci.cz

Pražská linka důvěry
Krizová intervence a internetové poradenství. Možnost spojit se přes kontakty uvedené na těchto stránkách:
https://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

Olomoucká linka důvěry
Krizová intervence a internetové poradenství. Možnost spojit se přes kontakty uvedené na těchto stránkách:
https://iporadna.cz/krizova-linka/

Poradna E-bezpečí
Organizace, která se zaměřuje na nebezpečí na internetu. Kontaktní formulář a chat:
https://www.poradna.e-bezpeci.cz

Poradna Bezpečný internet
Organizace, která se také specializuje na nebezpečí na internetu. Kontaktní formulář:
https://www.bezpecnyinternet.cz