Sebaregulácia v kontexte rizikového správania v dospievaní

Personality Characteristics Laboratory > Sebaregulácia v kontexte rizikového správania v dospievaní

Sebaregulácia je jednou z kľúčových ľudských schopností. Jej jadro tvoria presvedčenia o tom, či sa človek vníma ako au- tonómna a kompetentná bytosť, či preberá zodpovednosť sa svoje správanie, aké si vyberá ciele, ako ich dosahuje, plánuje, organizuje svoje aktivity, ako sa rozhoduje a aké emócie pri tom prežíva. Táto kniha prináša pohľad na sebareguláciu ako ochranného faktora rizikového správania v dospievaní. Problematika ri- zikového správania u dospievajúcich je stále otvorená a živá téma v zmysle meniacich sa dominánt jeho foriem, ktoré re- flektujú vývin spoločnosti. Náš výskum má za cieľ prispieť k poznaniu fungovania vybraných fenoménov. Veríme, že kniha prinesie bližšie pochopenie problematiky a cenne informácie nielen pre odborníkov z praxe, metodológov/metodologičiek prevencie, psychológov/psychologičky, ale aj učiteľov/učiteľky a rodičov, ktorí sú v každodennom kontakte s dospievajúcimi.

  • Version
  • Download 5
  • File Size 1.43 MB
  • File Count 1
  • Create Date February 19, 2024
  • Last Updated February 19, 2024