Vzdelávanie a vzťahy na stredných školách v ČR a SR

Personality Characteristics Laboratory > Vzdelávanie a vzťahy na stredných školách v ČR a SR
[featured_image]
  • Version
  • Download 8
  • File Size 460.12 KB
  • File Count 1
  • Create Date October 26, 2023
  • Last Updated October 26, 2023

Vzdelávanie a vzťahy na stredných školách v ČR a SR

Príspevok prináša pohľad na aktuálnu situáciu, v súvislosti so vzdelávaním, využívaním moderných vyučovacích prvkov a klímou školskej triedy, na stredných školách v ČR a SR. Výskumnej štúdie sa zúčastnilo 1 005 chlapcov a dievčat z ČR a 887 chlapcov a dievčat zo SR, vo veku od 15 do 19 rokov (ČR: M = 16.54, SD = ±1.11; SR: M = 16.84, SD = ±1.23). Zber dát prebiehal od septembra 2022 do januára 2023, formou pero-papier. Výsledky výskumu poukazujú na to, že adolescenti v ČR a SR nemajú dobré vzťahy so spolužiakmi (ČR: M = 2.02, SD = ±0.80; SR: M = 1.92, SD = ±0.80), spolupráca so spolužiakmi je náročná (ČR: M = 2.55, SD = ±0.88; SR: M = 2.45, SD = ±0.88) a vnímaná opora od pedagóga je nízka (ČR: M = 2.23, SD = ±0.91; SR: M = 2.27, SD = ±0.93). V miere sledovania edukačných videí vo vzťahu ku kvalite triednej klímy sme zistili štatisticky významné rozdiely v oboch krajinách (ČR: χ2 = 13.848, df = 6; p = 0.031; SR: χ2 = 66.091, df = 6; p < 0.001). Takmer polovica adolescentov v ČR (46.8 %) a viac než polovica adolescentov v SR (56.1 %) vykazujúcich nízku spokojnosť s triednou klímou, sleduje edukačné videá v malej miere. Podľa Rogersa vedenie študentov k slobode vytvára podmienky, ktoré sú významné pre rozvoj osobnosti a uvedomenie si zodpovednosti za seba a svoje okolie. Pozitívne ladené vzťahy medzi študentmi a pedagógom podporujú študentov v explorácii, prirodzenej zvedavosti a lepším akademickým výsledkom.

Attached Files

FileAction
PCA Kňažek et al..pptxDownload