Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů / Effective early diagnostics of risky behavior in adolescents

Dolejš, M. (2020). Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Odkaz pro nákup monografie/Link for purchase of monographs: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-2642-6
Souhrn monografie ke stažení pod tlačítkem DOWNLOAD
A summary of the monograph can be downloaded by the DOWNLOAD button