Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Personality Characteristics Laboratory > Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Publikácia je zameraná na fenomén rizikového správania dospievajúcich, blízke vzťahy a vybrané osobnostné premenné. Dáta sme získali od 524 dospievajúcich zo 7 krajov Slovenska vo veku 10-16 rokov. Využili sme dotazníkový zber dát. Použili sme nasledovné dotazníky: Výskyt rizikového správania adolescentov (VRSA), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS), Škála impulzivity Dolejš, Skopal (SDDSS), Dotazník hrania digitálnych hier (DHDH), Dotazník pripútania k rodičom a priateľom (DPRR), Dotazník exekutívnych funkcií (DEF). Identifikovali sme základné premenné, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť produkcie rizikového správania: mužské pohlavie, prostredie základnej školy, zvyšujúci sa vek, zhoršujúce sa regulačné schopnosti, zmena dôležitosti vzťahových osôb.

  • Version
  • Download 5
  • File Size 4.01 MB
  • File Count 1
  • Create Date August 1, 2022
  • Last Updated August 1, 2022