RISK BEHAVIOR AND IMPULSIVITY OF ADOLESCENTS AGED 10 TO 15. AGE AND GENDER SPECIFICS

Personality Characteristics Laboratory > adolescenti > RISK BEHAVIOR AND IMPULSIVITY OF ADOLESCENTS AGED 10 TO 15. AGE AND GENDER SPECIFICS
[featured_image]
  • Version
  • Download 120
  • File Size 493.52 KB
  • File Count 1
  • Create Date July 17, 2022
  • Last Updated July 17, 2022

RISK BEHAVIOR AND IMPULSIVITY OF ADOLESCENTS AGED 10 TO 15. AGE AND GENDER SPECIFICS

Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na prezentovanie vekových a medzipohlavných rozdielov v rizikovom správaní
a impulzivite. Základným teoretickým východiskom bola pre nás práca Jessora a jeho zistenia o syndróme rizikového
správania v dospievaní. Vo výskume sme použili metódy VRSA (Výskyt rizikového správania adolescentov; Dolejš, Skopal,
2015) a SIDS (Škála impulzivity Dolejš, Skopal; Dolejš, Skopal, 2016). Výskumný súbor pozostával z 2230 dospievajúcich
vo veku 10 až 15 rokov (Mvek = 12.51; SDvek = 1.48) zastupujúcich všetky regióny Slovenska. Predpokladali sme, že vek
a pohlavie budú faktory, ktoré majú vzťah k produkcii rizikového správania a impulzivite. Overovanie štatistických hypotéz
preukázalo tieto rozdiely.
Kľúčové slová: rizikové správanie, vekové rozdiely, genderové rozdiely, adolescencia, impulzivita

Abstract: In this paper, we focus on the presenting of the age and gender differences in the risk behavior and the impulsivity.
The theoretical basis for us was the work of Jessor and his findings about the risk behavior syndrome in adolescence. In the
research, we used the methods VRSA (in English: Occurrence of risky behavior of adolescents; Dolejš, Skopal, 2015) and
SIDS (in English: Impulsivity scale Dolejš, Skopal; Dolejš, Skopal, 2016). The research group consisted of 2230 adolescents
aged 10 to 15 years (Mage = 12.51; SDage = 1.48) represented all regions of Slovakia. We assumed that age and gender would
be related to the production of risk behavior and impulsivity. Verification of the statistical hypotheses confirmed these
differences.
Keywords: risk behavior, age differences, gender differences, adolescence, impulsivity.

Attached Files

FileAction
Čerešník Čerešníková_2022.pdfDownload