Analýza rodičovských výchovných štýlov v sociálnom vylúčení_Čerešníková, Čerešník