Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů