Vzťah k vlastnému telu a prejavy rizikového správania dospievania v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania_Čerešník, Čerešníková