Používanie technológií a vnímanie vzťahu ku škole dospievajúcimi v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania_Čerešník, Čerešníková