V zajatí narcizmu. Odhaľte vysoko toxické vzťahy a osloboďte sa od nich.

Personality Characteristics Laboratory > V zajatí narcizmu. Odhaľte vysoko toxické vzťahy a osloboďte sa od nich.
.
Tomšik, R. (2023). V zajatí narcizmu. Odhaľte vysoko toxické vzťahy a osloboďte sa od nich. Praha : Grada, 200 s.
Posledné výskumy uvádzajú, že v súčasnosti sa v spektre narcistickej poruchy osobnosti môže nachádzať až 20 % bežnej populácie. Toxické správanie narcistických osobností rozvracia manželstvá, rodinné aj priateľské vzťahy, komunity, pracovné prostredie, v niektorých prípadoch narcisti dokážu svoje obete dohnať až k samovražde. Nie nadarmo je narcizmus považovaný za súčasť modelu temnej triády (psychopatia, machiavelizmus, narcizmus).
V tejto knihe sa dozviete, ako vo svojom okolí rozpoznať ľudí s narcistickými tendenciami či osobnosťou a vymaniť sa zo vzťahu s nimi. Zistíte, čo je to syndróm narcistického zneužívania, narcistická zrada, aký je cyklus vzťahu s narcistom, kto sú jeho ideálne obete a čo robiť, keď sa ocitnete vo vzťahu s narcistom. A nakoniec možno zistíte, že vzťahy nie sú vôbec komplikované... ak v nich nie ste s narcistom.
------
Tomšik, R. (2023). In the grip of narcissism. Expose highly toxic relationships and break free from them. Prague : Grada, 200 p.

Recent research suggests that up to 20% of the general population may now be on the spectrum of narcissistic personality disorder. The toxic behaviour of narcissistic personalities disrupts marriages, family and friendships, communities, work environments, and in some cases narcissists can drive their victims to suicide. Not for nothing is narcissism considered part of the dark triad model (psychopathy, Machiavellianism, narcissism).

In this book, you will learn how to recognize people with narcissistic tendencies or personality in your environment and extricate yourself from a relationship with them. You will discover what narcissistic abuse syndrome is, narcissistic betrayal, what the cycle of a relationship with a narcissist is, who their ideal victims are, and what to do when you find yourself in a relationship with a narcissist. And in the end, you may discover that relationships are not complicated at all... unless you're in them with a narcissist.

  • Version
  • Download
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 0
  • Create Date May 23, 2023
  • Last Updated February 19, 2024