MonographsEfektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů / Effective early diagnostics of risky behavior in adolescents

Dolejš, M. (2020). Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Odkaz pro nákup monografie/Link for purchase of monographs: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-2642-6
Souhrn monografie ke stažení pod tlačítkem DOWNLOAD
A summary of the monograph can be downloaded by the DOWNLOAD button


Psychológia rodičovstva: Eseje o rodičoch a dieťati

Čerešník, M. (2020). Psychológia rodičovstva: Eseje o rodičoch a dieťati. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci


DEPRESIVITA A IMPULZIVITA ako prediktory rizikového správania dospievajúcich v systéme ústavnej starostlivosti a nižšieho sekundárneho vzdelávania

Kulišek, J., Dolejš, M. (2019). Depresivita a impulzivita ako prediktory rizikového správania dospievajúcich v systéme ústavnej starostlivosti a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Rizikové správanie, blízke vzťahy a sebaregulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania_Čerešník

Čerešník, M. (2019). Rizikové správanie, blízke vzťahy a sebaregulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Hraní digitálních her českými adolescenty

Hraní digitálních her českými adolescenty

Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Cakirpalogu P.  a kol. (2018). Hraní digitálních her českými adolescenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

Vavrysová, L. (2018). Rizikové aktivity, depresivita a vybranéosobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kdo a co řídí české adolescenty?

Kdo a co řídí české adolescenty?

Dolejš, M., Zemanová, V., & Vavrysová, L. (2018). Kdo a co řídí české adolescenty? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Agresivita, depresivita, impulzivita a sebehodnocení u českých adolescentů

Suchá, J., & Dolejš, M. (2016). Agresivita, depresivita, impulzivita a sebehodnocení u českých adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Agresivita u českých adolescentů

Agresivita u českých adolescentů

Dolejš, M., Suchá, J., Skopal, O., & Vavrysová, L. (2016). Agresivita u českých adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

The aim of this study was to examine the relation between life satisfaction, self-evaluation and prevalence of risk behaviour among the adolescents who use the services of low-threshold facilities for children and youth (NZDM). Our next objective was to compare this target group with pupils and students who come from the general public and to determine the prevalence values of certain forms of risk behaviour among the clients of NZDM.

Zemanová, V., & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Rizikové správanie dospievajúcich a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania_Čerešník, Gatial

Čerešník, M., Gatial, V. (2014).Rizikové správanie dospievajúcich a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Sebariadenie a jeho genderové špecifiká

Čerešník, M. (2014). Sebariadenie a jeho genderové špecifiká. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

Skopal, O., Dolejš, M., & Suchá, J. (2014). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů

Doleš, M., Skopal, O., Suchá, J. (2014). Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.